Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:955 · Visa fulltext
Förordning (2009:955) om statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2009-11-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:950
Rubrik: Förordning (2011:950) om ändring i förordningen (2009:955) om statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning
Omfattning: ändr. 1, 2, 8, 12, 13, 16 §§
Ikraft: 2011-09-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1115
Rubrik: Förordning (2018:1115) om ändring i förordningen (2009:955) om statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning
Omfattning: ny 2 a §
Ikraft: 2018-08-01
Ändring, SFS 2019:49
Rubrik: Förordning (2019:49) om ändring i förordningen (2009:955) om statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning
Omfattning: upph. 7 §; nuvarande 20 § betecknas 21 §; ändr. 9 §, rubr. närmast före 20 § sätts närmast före 21 §; ny 20 §, rubr. närmast före 20 §
Ikraft: 2019-03-25
Ändring, SFS 2019:1074
Rubrik: Förordning (2019:1074) om ändring i förordningen (2009:955) om statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning
Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Ikraft: 2020-01-01