Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:659 · Visa fulltext
Förordning (2009:659) om handel med läkemedel
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:286
Rubrik: Förordning (2010:286) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2010-06-01
Ändring, SFS 2013:21
Rubrik: Förordning (2013:21) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 14 §; nya 13 a, 13 b §§, rubr. närmast före 13 a, 13 b §§
Ikraft: 2013-03-01
Förarbeten: EUTL174/2011 s74
CELEX-nr: 32011L0062
Ändring, SFS 2013:52
Rubrik: Förordning (2013:52) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2013-04-01
Ändring, SFS 2013:1041
Rubrik: Förordning (2013:1041) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 7, 11, 12, 13; ny 3 a §
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2014:467
Rubrik: Förordning (2014:467) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2014-07-01
Ändring, SFS 2015:201
Rubrik: Förordning (2015:201) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: direktiv 2001/83/EG
Ändring, SFS 2015:462
Rubrik: Förordning (2015:462) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 1, 9 §§
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2016:855
Rubrik: Förordning (2016:855) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2016-10-01
Ändring, SFS 2018:491
Rubrik: (2018:491) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1109
Rubrik: Förordning (2018:1109) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 9, 10, 12, 14 §§
Ikraft: 2018-08-01
Ändring, SFS 2018:1110
Rubrik: Förordning (2018:1110) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 11, 14 §§; ny 2 a §, rubr. närmast före 2 a §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:319
Rubrik: Förordning (2019:319) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2019-08-01
Ändring, SFS 2019:1196
Rubrik: Förordning (2019:1196) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2020-07-01
Ändring, SFS 2020:164
Rubrik: Förordning (2020:164) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel
Omfattning: ny 10 a §, rubr. närmast före 10 a §
Ikraft: 2020-04-01