Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:594 · Visa fulltext
Tillkännagivande (2009:594) av andra staters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete
Departement: Justitiedepartementet BIRS
Ikraft: 2009-06-09
Upphävd: 2010-07-13
Ändring, SFS 2010:1028
Omfattning: upph.