Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:47 · Visa fulltext
Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
Departement: Finansdepartementet K
Ikraft: 2009-03-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:21, bet. 2008/09:KU5, rskr. 2008/09:157
Ändring, SFS 2010:428
Rubrik: Lag (2010:428) om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 4 §§; nya 2 kap. 10 §, rubr. närmast före 2 kap. 10 §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:116, bet. 2009/10:SoU18, rskr. 2009/10:289
Ändring, SFS 2010:1070
Rubrik: Lag (2010:1070) om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
Omfattning: ändr. 3 kap. 3 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:200, bet. 2009/10:TU21, rskr. 2009/10:379
Ändring, SFS 2012:225
Rubrik: Lag (2012:225) om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
Omfattning: ändr. 3 kap. 3 §
Ikraft: 2012-06-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195
Ändring, SFS 2012:389
Rubrik: Lag (2012:389) om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
Omfattning: nya 6 kap. 4, 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 6 kap. 3, 4 §§
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:106, bet. 2011/12:FiU42, rskr. 2011/12:210
Ändring, SFS 2012:417
Rubrik: Lag (2012:417) om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 3 §§, ny 3 kap. 7 §, rubr. närmast före 3 kap. 7 §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:107, bet. 2011/12:AU12, rskr 2011/12:233
Ändring, SFS 2013:157
Rubrik: Lag (2013:157) om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
Omfattning: ändr. 3 kap. 7 §
Ikraft: 2013-05-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:63, bet. 2012/13:AU7, rskr. 2012/13:177
Ändring, SFS 2013:313
Rubrik: Lag (2013:313) om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
Omfattning: ändr. 6 kap. 5, 6, 7 §§; ny 6 kap. 4 a §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:123, bet. 2012/13:FiU37, rskr. 2012/13:212
Ändring, SFS 2013:820
Rubrik: Lag (2013:820) om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 1 §, rubr. närmast före 2 kap. 1 §
Ikraft: 2013-12-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:153, bet. 2013/14:KU2, rskr. 2013/14:21
Ändring, SFS 2014:569
Rubrik: Lag (2014:569) om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §
Ikraft: 2014-09-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:136, bet. 2013/14:KU40, rskr. 2013/14:311, EGTL206/2009 s1
CELEX-nr: 32009R0723
Ändring, SFS 2016:1154
Rubrik: Lag (2016:1154) om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
Omfattning: ändr. 6 kap. 4 §
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66
Ändring, SFS 2017:79
Rubrik: Lag (2017:79) om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Ändring, SFS 2017:180
Rubrik: Lag (2017:180) om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 1 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:45, bet. 2016/17:TU9, rskr. 2016/17:163
Ändring, SFS 2017:593
Rubrik: Lag (2017:593) om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
Omfattning: ändr. 3 kap. 7 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340
Ändring, SFS 2017:755
Rubrik: Lag (2017:755) om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 2, 3 §§, 6 kap. 4, 4 a , 5, 7 §§
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2018:576
Rubrik: Lag (2018:576) om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
Omfattning: upph. 3 kap. 7 §, rubr. närmast före 3 kap. 7 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304