Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1593 · Visa fulltext
Förordning (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2012:814
Rubrik: Förordning (2012:814) om ändring i förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet
Omfattning: upph. 23, 24, 26 §§; ändr. 10, 20, 22, 25, 29 §§
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2014:180
Rubrik: Förordning (2014:180) om ändring i förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet
Omfattning: nya 14 a, 15 a §§, rubr. närmast före 15 a §
Ikraft: 2014-05-15
Ändring, SFS 2014:265
Rubrik: Förordning (2014:265) om ändring i förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet
Omfattning: upph. 25 §; ändr. 8, 32, 33 §§
Ikraft: 2014-07-01
Ändring, SFS 2015:607
Rubrik: Förordning (2015:607) om ändring i förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1347
Rubrik: Förordning (2017:1347) om ändring i förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet
Omfattning: ändr. 32, 33 §§; nya 9 a, 19 a §§
Ikraft: 2018-02-01
Ändring, SFS 2018:1051
Rubrik: Förordning (2018:1051) om ändring i förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 2018-07-01