Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1491 · Visa fulltext
Förordning (2009:1491) om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2010
Departement: Finansdepartementet S2