Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1101 · Visa fulltext
Förordning (2009:1101) med instruktion för Verket för innovationssystem
Departement: Näringsdepartementet RSN
Ikraft: 2009-12-21
Ändring, SFS 2012:973
Rubrik: Förordning (2012:973) om ändring i förordningen (2009:1101) med instruktion för Verket för innovationssystem
Omfattning: ändr. 2, 6 §§
Ikraft: 2013-02-01
Ändring, SFS 2013:469
Rubrik: Förordning (2013:469) om ändring i förordningen (2009:1101) med instruktion för Verket för innovationssystem
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2013-07-01
Ändring, SFS 2013:1094
Rubrik: Förordning (2013:1094) om ändring i förordningen (2009:1101) med instruktion för Verket för innovationssystem
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2016:1282
Rubrik: Förordning (2016:1282) om ändring i förordningen (2009:1101) med instruktion för Verket för innovationssystem
Omfattning: ny 4 a §
Ikraft: 2017-01-15
Ändring, SFS 2018:216
Rubrik: Förordning (2018:216) om ändring i förordningen (2009:1101) med instruktion för Verket för innovationssystem
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§; ny 4 b §
Ikraft: 2018-06-01
Ändring, SFS 2019:149
Rubrik: Förordning (2019:149) om ändring i förordningen (2009:1101) med instruktion för Verket för innovationssystem
Omfattning: änd. 7 §
Ikraft: 2019-04-18