Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:834 · Visa fulltext
Förordning (2008:834) om producentansvar för batterier
Departement: Miljö- och energidepartementet
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL266/2006 s1
CELEX-nr: 32006L0066
Ändring, SFS 2009:909
Rubrik: Förordning (2009:909) om ändring i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier
Omfattning: ändr. p 2 övergångsbest.
Ikraft: 2009-08-27
Ändring, SFS 2010:79
Rubrik: Förordning (2010:79) om ändring i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier
Omfattning: ändr. 12, 21 §§
Ikraft: 2010-03-31 överg.best.
Förarbeten: EUTL206/2009 s13
CELEX-nr: 32009D0603
Ändring, SFS 2011:56
Rubrik: Förordning (2011:56) om ändring i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier
Omfattning: ändr. 30 §, rubr. närmast före 29 §
Ikraft: 2011-03-01
Ändring, SFS 2011:194
Rubrik: Förordning (2011:194) om ändring i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier
Omfattning: ändr. 1, 21 §§
Ikraft: 2011-04-19
Ändring, SFS 2011:1006
Rubrik: Förordning (2011:1006) om ändring i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier
Omfattning: ändr. 5, 22 §§
Ikraft: 2011-10-18
Ändring, SFS 2012:463
Rubrik: Förordning (2012:463) om ändring i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier
Omfattning: ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2012-07-16
Ändring, SFS 2013:61
Rubrik: Förordning (2013:61) om ändring i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier
Omfattning: ändr. 1, 9, 22 §§, rubr. närmast före 21 §; nya 3 a, 22 a, 22 b, 22 c §§
Ikraft: 2013-03-26
Ändring, SFS 2015:562
Rubrik: Förordning (2015:562) om ändring i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier
Omfattning: ändr. 11, 19, 21 §§
Ikraft: 2015-10-13
Ändring, SFS 2016:806
Rubrik: Förordning (2016:806) om ändring i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier
Omfattning: ändr. 1, 10 §§
Ikraft: 2016-08-02