Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:820 · Visa fulltext
Förordning (2008:820) om statligt stöd till kreditinstitut
Departement: Finansdepartementet B
Ikraft: 2008-10-30
Upphävd: 2016-02-01
Ändring, SFS 2011:839
Rubrik: Förordning (2011:839) om ändring i förordningen (2008:820) om statligt stöd till kreditinstitut
Omfattning: ändr. 9 §, rubr. närmast före 9 §
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2013:477
Rubrik: Förordning (2013:477) om ändring i förordningen (2008:820) om statligt stöd till kreditinstitut
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2013-07-01
Ändring, SFS 2015:1035
Omfattning: upph.