Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:808 · Visa fulltext
Förordning (2008:808) med kompletterande föreskrifter till EG:s delgivningsförordning
Departement: Justitiedepartementet DOM
Ikraft: 2008-11-13
Förarbeten: EUTL324/2007 s79
CELEX-nr: 32007R1393
Ändring, SFS 2013:983
Rubrik: Förordning (2013:983) om ändring i förordningen (2008:808) med kompletterande föreskrifter till EG:s delgivningsförordning
Omfattning: ändr. 2, 4, 5, 6 §§
Ikraft: 2014-01-01