Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:565 · Visa fulltext
Lag (2008:565) om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 2008-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:151, bet. 2007/08:AU10, rskr. 2007/08:240
Ändring, SFS 2014:950
Rubrik: Lag (2014:950) om ändring i lagen (2008:565) om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2014-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:104, bet. 2013/14:AU9, rskr. 2013/14:368