Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:552 · Visa fulltext
Lag (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2008-09-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:138, bet. 2007/08:SoU18, rskr. 2007/08:227
Ändring, SFS 2015:312
Rubrik: Lag (2015:312) om ändring i lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands
Omfattning: ändr. 1 §; ny 1 a §
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:76, bet. 2014/15:SoU15, rskr. 2014/15:199
Ändring, SFS 2017:61
Rubrik: Lag (2017:61) om ändring i lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Ändring, SFS 2019:932
Rubrik: Lag (2019:932) om ändring i lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands
Omfattning: ändr. 1, 1 a, 2, 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 7 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48