Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:463 · Visa fulltext
Förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten
Departement: Miljö- och energidepartementet
Ikraft: 2008-07-01
Ändring, SFS 2009:668
Rubrik: Förordning (2009:668) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten
Omfattning: ändr. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 §§; omtryck
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1606
Rubrik: Förordning (2009:1606) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten
Omfattning: ändr. 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16 §§
Ikraft: 2010-02-01
Ändring, SFS 2010:1110
Rubrik: Förordning (2010:1110) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten
Omfattning: ändr. 16, 17 §§
Ikraft: 2010-10-31
Ändring, SFS 2010:1546
Rubrik: Förordning (2010:1546) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten
Omfattning: ändr. 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 §§
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:316
Rubrik: Förordning (2011:316) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2011-04-20
Ändring, SFS 2011:1568
Rubrik: Förordning (2011:1568) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten
Omfattning: nuvarande 7 § betecknas 7 a §; ändr. 1, 3, 5, 6, den nya 7 a, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 §§; nya 7, 11 a §
Ikraft: 2012-01-15
Ändring, SFS 2012:908
Rubrik: Förordning (2012:908) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten
Omfattning: ändr. 5, 6, 7 a, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 §§
Ikraft: 2013-01-15
Ändring, SFS 2013:1130
Rubrik: Förordning (2013:1130) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten
Omfattning: ändr. 5, 6, 7 a, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 §§
Ikraft: 2014-01-15
Ändring, SFS 2015:2
Rubrik: Förordning (2015:2) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten
Omfattning: ändr. 5, 6, 7 a, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 §§
Ikraft: 2015-02-03
Ändring, SFS 2016:8
Rubrik: Förordning (2016:8) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten
Omfattning: ändr. 5, 6, 7 a, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 §§
Ikraft: 2016-02-09
Ändring, SFS 2016:1359
Rubrik: Förordning (2016:1359) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten
Omfattning: ändr. 5, 6, 7 a, 8, 9, 11, 14, 16, 18 §§
Ikraft: 2017-01-15
Ändring, SFS 2017:1336
Rubrik: Förordning (2017:1336) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten
Omfattning: ändr. 5, 7 a, 11, 12, 13, 15 §§
Ikraft: 2018-01-16
Ändring, SFS 2018:511
Rubrik: Förordning (2018:511) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 11, 12, 16 §§
Ikraft: 2018-06-01
Ändring, SFS 2018:1035
Rubrik: Förordning (2018:1035) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2019:74
Rubrik: Förordning (2019:74) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 5, 6, 7 a, 8, 11, 12 , 14, 15, 16, 17, 18 §§, rubr. 2 §, rubr. närmast före 19 §; nya 5 a, 5 b, 11 b, 11 c §§, rubr. närmast före 16, 20, 21 §§
Ikraft: 2019-04-01