Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:349 · Visa fulltext
Förordning (2008:349) om statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Ikraft: 2008-07-01
Ändring, SFS 2010:1736
Rubrik: Förordning (2010:1736) om ändring i förordningen (2008:349) om statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck
Omfattning: ändr. 12, 13 §§
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2014:92
Rubrik: Förordning (2014:92) om ändring i förordningen (2008:349) om statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck
Omfattning: ändr. 3, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 18 §§
Ikraft: 2014-04-01