Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:348 · Visa fulltext
Förordning (2008:348) om urbant utvecklingsarbete
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet IU
Ikraft: 2008-07-01
Tidsbegränsad: 2012-01-01
Ändring, SFS 2010:1346
Rubrik: Förordning (2010:1346) om fortsatt giltighet av förordningen (2008:348) om urbant utvecklingsarbete
Omfattning: forts. giltighet