Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:30 · Visa fulltext
Förordning (2008:30) om detaljhandel med nikotinläkemedel
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2008-03-01
Upphävd: 2009-11-01
Ändring, SFS 2009:660
Rubrik: Förordning (2009:660) om ändring i förordningen (2008:30) om detaljhandel med nikotinläkemedel
Omfattning: upph. 3 §; ändr. 2 §
Ikraft: 2009-07-01
Ändring, SFS 2009:929
Omfattning: upph.