Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:1407 · Visa fulltext
Förordning (2008:1407) om statligt stöd för hållbara städer
Departement: Miljö- och energidepartementet
Ikraft: 2009-01-15
Förarbeten: EUTL214/2008 s3
CELEX-nr: 32008R0800
Ändring, SFS 2011:344
Rubrik: Förordning (2011:344) om ändring i förordningen (2008:1407) om statligt stöd för hållbara städer
Omfattning: ändr. 1, 2, 5, 7, 15, 18, 20 och 31 §§, rubr. närmast före 31 §
Ikraft: 2011-05-01
Ändring, SFS 2011:1471
Rubrik: Förordning (2011:1471) om ändring i förordningen (2008:1407) om statligt stöd för hållbara städer
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2016:611
Rubrik: Förordning (2016:611) om ändring i förordningen (2008:1407) om statligt stöd för hållbara städer
Omfattning: upph. 9 §
Ikraft: 2016-07-01