Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:1328 · Visa fulltext
Förordning (2008:1328) med instruktion för Nämnden mot diskriminering
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2011:168
Rubrik: Förordning (2011:168) om ändring i förordningen (2008:1328) med instruktion för Nämnden mot diskriminering
Omfattning: upph. 11, 12 §§
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:964
Rubrik: Förordning (2014:964) om ändring i förordningen (2008:1328) med instruktion för Nämnden mot diskriminering
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2015-01-01