Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:1304 · Visa fulltext
Lag (2008:1304) om avtal mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2008-12-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:55, bet. 2008/09:SkU16, rskr. 2008/09:72
Ändring, SFS 2008:1326
Rubrik: Förordning (2008:1326) om ikraftträdande av lagen (2008:1304) om avtal mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik
Omfattning: ikrafttr.