Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:112 · Visa fulltext
Lag (2008:112) om ekodesign
Departement: Miljö- och energidepartementet
Ikraft: 2008-05-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:36, bet. 2007/08:NU6, rskr. 2007/08:140, EUTL191/2005 s29
CELEX-nr: 32005L0032
Ändring, SFS 2010:285
Rubrik: Lag (2010:285) om ändring i lagen (2008:112) om ekodesign
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 17 §§
Ikraft: 2010-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:93, bet. 2009/10:NU15, rskr. 2009/10:218
Ändring, SFS 2010:920
Rubrik: Lag (2010:920) om ändring i lagen (2008:112) om ekodesign
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366
Ändring, SFS 2011:395
Rubrik: Lag (2011:395) om ändring i lagen (2008:112) om ekodesign
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 §§
Ikraft: 2011-05-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:61, bet. 2010/11:NU17, rskr. 2010/11:198, EUTL285/2009 s10
CELEX-nr: 32009L0125
Ändring, SFS 2011:396
Rubrik: Lag (2011:396) om ändring i lagen (2010:920) om ändring i lagen (2008:112) om ekodesign
Omfattning: ändr. 4 § i 2010:920
Förarbeten: Prop. 2010/11:61, bet. 2010/11:NU17, rskr. 2010/11:198
Ändring, SFS 2011:800
Rubrik: Lag (2011:800) om ändring i lagen (2008:112) om ekodesign
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:80, bet. 2010/11:NU25, rskr. 2010/11:272, EUTL218/2008 s30
CELEX-nr: 32008R0765