Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:1038 · Visa fulltext
Lag (2008:1038) om europeiskt småmålsförfarande
Departement: Justitiedepartementet DOM
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:165, bet. 2008/09:CU6, rskr. 2008/09:35, EUTL1999/2007 s1
CELEX-nr: 32007R0861
Ändring, SFS 2017:413
Rubrik: Lag (2017:413) om ändring i lagen (2008:1038) om europeiskt småmålsförfarande
Omfattning: ny 6 a §, rubr. närmast före 6 a §
Ikraft: 2017-07-14
Förarbeten: Prop. 2016/17:123, bet. 2016/17:CU19, rskr. 2016/17:261