Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:954 · Visa fulltext
Förordning (2007:954) om statligt stöd till organisationer på konsumentområdet
Departement: Finansdepartementet KO
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2018:1198
Rubrik: Förordning (2018:1198) om ändring i förordningen (2007:954) om statligt stöd till organisationer på konsumentområdet
Omfattning: nuvarande 13, 14 §§ betecknas 14, 15 §§; ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§, den nya 14 §, rubr. närmast före 2, 3, 12 §§, rubr. närmast före 13 och 14 §§ sätts närmast före 14,15 §; ny 13 §; omtryck
Ikraft: 2018-08-01