Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:789 · Visa fulltext
Förordning (2007:789) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2011:377
Rubrik: Förordning (2011:377) om ändring i förordningen (2007:789) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-05-02 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1552
Rubrik: Förordning (2011:1552) om ändring i förordningen (2007:789) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter
Omfattning: ändr. 10 §; ny 6 a §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2018:763
Rubrik: Förordning (2018:763) om ändring i förordningen (2007:789) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1899
Rubrik: Förordning (2018:1899) om ändring i förordningen (2007:789) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.