Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:667 · Visa fulltext
Förordning (2007:667) om allvarliga miljöskador
Departement: Miljö- och energidepartementet
Ikraft: 2007-08-01
Förarbeten: EUTL143/2004 s56, EUTL102/2006 s15, EGTL30/1993 s1
CELEX-nr: 32004L0035, 32006L0021, 31993R0259
Ändring, SFS 2010:1198
Rubrik: Förordning (2010:1198) om ändring i förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2010-12-21
Ändring, SFS 2011:49
Rubrik: Förordning (2011:49) om ändring i förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador
Omfattning: ändr. 24 §, rubr. närmast före 24 §
Ikraft: 2011-03-01
Ändring, SFS 2013:267
Rubrik: Förordning (2013:267) om ändring i förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador
Omfattning: ändr. 1, 4, 18, 23 §§
Ikraft: 2013-06-18
Förarbeten: EUTL190/2006 s1
CELEX-nr: 32006R1013
Ändring, SFS 2017:798
Rubrik: Förordning (2017:798) om ändring i förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2017-10-01
Ändring, SFS 2018:2110
Rubrik: Förordning (2018:2110) om ändring i förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 2019-01-11