Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:258 · Visa fulltext
Lag (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:46, bet. 2006/07:FöU6, rskr. 2006/07:144
Ändring, SFS 2009:520
Rubrik: Lag (2009:520) om ändring i lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:850
Rubrik: Lag (2009:850) om ändring i lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst
Omfattning: ändr. 5 kap. 4 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2018:51
Rubrik: Lag (2018:51) om ändring i lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst
Omfattning: ändr. 1 kap. 15 §; ny 1 kap. 15 a §, rubr. närmast före 1 kap. 15 a §
Ikraft: 2018-03-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:36, bet. 2017/18:JuU9, rskr. 2017/18:143
Ändring, SFS 2018:590
Rubrik: Lag (2018:590) om ändring i lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst
Omfattning: ändr. 1 kap. 10 §
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:89, bet. 2017/18:JuU21, rskr. 2017/18:289