Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:24 · Visa fulltext
Förordning (2007:24) om tillfälligt undantag från bestämmelserna om trafiktillstånd m.m. i yrkestrafiklagen (1998:490)
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 2007-02-12
Förarbeten: EGTL95/1992 s1
CELEX-nr: 31992R0881
Tidsbegränsad: 2008-01-01
Ändring, SFS 2007:723
Rubrik: Förordning (2007:723) om fortsatt giltighet av förordningen (2007:24) om tillfälligt undantag från bestämmelserna om trafiktillstånd m.m. i yrkestrafiklagen (1998:490)
Omfattning: forts. giltighet