Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:231 · Visa fulltext
Förordning (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter
Departement: Näringsdepartementet RS T
Ikraft: 2010-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:765
Rubrik: Förordning (2008:765) om ändring i förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest.
Ändring, SFS 2008:1290
Rubrik: Förordning (2008:1290) om ändring i förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter
Omfattning: ändr. 3, 8, 9, 10, 12 §§, rubr. närmast före 9 §
Ändring, SFS 2009:221
Rubrik: Förordning (2009:221) om ändring i förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 2010:712
Rubrik: Förordning (2010:712) om ändring i förordningen (2008:765) om ändring i förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. i 2008:765