Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:215 · Visa fulltext
Förordning (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857)
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED E
Ikraft: 2007-06-01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:897
Rubrik: Förordning (2008:897) om ändring i förordningen (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 4, 23 §§; nya 22 a, 30 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2012:163
Rubrik: Förordning (2012:163) om ändring i förordningen (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 4, 23 §§; nya 22 b, 31 §§
Ikraft: 2012-06-01
Ändring, SFS 2013:4
Rubrik: Förordning (2013:4) om ändring i förordningen (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2013-02-15