Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1345 · Visa fulltext
Förordning (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:436
Rubrik: Förordning (2008:436) om ändring i förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder
Omfattning: ändr. 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14 §§
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:243
Rubrik: Förordning (2009:243) om ändring i förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder
Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Ikraft: 2009-05-12
Ändring, SFS 2012:294
Rubrik: Förordning (2012:294) om ändring i förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder
Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Ikraft: 2012-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:528
Rubrik: Förordning (2012:528) om ändring i förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2012-09-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:856
Rubrik: Förordning (2015:856) om ändring i förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 4 §§
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2017:831
Rubrik: Förordning (2017:831) om ändring i förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1032
Rubrik: Förordning (2018:1032) om ändring i förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2020:459
Rubrik: Förordning (2020:459) om ändring i förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning
Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Ikraft: 2020-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:738
Rubrik: Förordning (2020:738) om ändring i förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning
Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Ikraft: 2020-08-24 överg.best.