Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1198 · Visa fulltext
Förordning (2007:1198) med instruktion för Statens maritima och transporthistoriska museer
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2009:759
Rubrik: Förordning (2009:759) om ändring i förordningen (2007:1198) med instruktion för Statens maritima museer
Omfattning: ändr. 2 §; ny 2 a §
Ikraft: 2009-08-01
Ändring, SFS 2013:817
Rubrik: Förordning (2013:817) om ändring i förordningen (2007:1198) med instruktion för Statens maritima museer
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2014:178
Rubrik: Förordning (2014:178) om ändring i förordningen (2007:1198) med instruktion för Statens maritima museer
Omfattning: nya 2 b, 2 c, 4 a §§
Ikraft: 2014-05-15
Ändring, SFS 2015:1005
Rubrik: Förordning (2015:1005) om ändring i förordningen (2007:1198) med instruktion för Statens maritima museer
Omfattning: ändr. 1, 9 §§
Ikraft: 2016-02-01
Förarbeten: Jfr prop. 2015/16:1, utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr. 2015/16:85
Ändring, SFS 2017:1262
Rubrik: Förordning (2017:1262) om ändring i förordningen (2007:1198) med instruktion för Statens maritima museer
Omfattning: ändr. 1, 2, 2 a §
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2018:2073
Rubrik: Förordning (2018:2073) om ändring i förordningen (2007:1198) med instruktion för Statens maritima museer
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraft: 2019-01-01