Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1161 · Visa fulltext
Förordning (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket
Departement: Infrastrukturdepartementet RST US
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: EGTL208/2002 s10
CELEX-nr: 32002L0059
Ändring, SFS 2008:471
Rubrik: Förordning (2008:471) om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2008-07-01
Ändring, SFS 2008:1357
Rubrik: Förordning (2008:1357) om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket
Omfattning: upph. 5, 9, 16, 17, 19 §§, rubr. närmast före 16, 17 §§; ändr. 1, 2, 6, rubr. närmast före 18 §; ny 5 §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:241
Rubrik: Förordning (2009:241) om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket
Omfattning: ny 12 a §
Ikraft: 2009-04-14
Ändring, SFS 2009:1449
Rubrik: Förordning (2009:1449) om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2010:183
Rubrik: Förordning (2010:183) om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket
Omfattning: upph. 12 a §; ändr. 5 §
Ikraft: 2010-04-01
Ändring, SFS 2010:530
Rubrik: Förordning (2010:530 ) om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2010-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1366
Rubrik: Förordning (2010:1366) om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: EUTL131/2009 s57, EUTL208/2002 s10, EUTL131/2009 s101
CELEX-nr: 32009L0017, 32002L0059, 32009L0017
Ändring, SFS 2011:378
Rubrik: Förordning (2011:378) om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2011-05-02
Ändring, SFS 2011:1225
Rubrik: Förordning (2011:1225) om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket
Omfattning: ändr. 2, 3, 10 §§
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2012:251
Rubrik: Förordning (2012:251) om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2012-05-19
Förarbeten: EUTL283/2010 s1
CELEX-nr: 32010L0065
Ändring, SFS 2012:791
Rubrik: Förordning (2012:791) om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2013:168
Rubrik: Förordning (2013:168) om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket
Omfattning: ny 5 a §
Ikraft: 2013-05-01
Ändring, SFS 2015:11
Rubrik: Förordning (2015:11) om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2015-03-01
Ändring, SFS 2015:582
Rubrik: Förordning (2015:582) om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2015-11-18
Ändring, SFS 2015:1072
Rubrik: Förordning (2015:1072) om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2016-01-15
Ändring, SFS 2019:634
Rubrik: Förordning (2019:634) om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2019-12-21
Förarbeten: direktiv (EU) 2017/2109
Ändring, SFS 2019:777
Rubrik: Förordning (2019:777) om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2020:229
Rubrik: Förordning (2020:229) om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2020-04-11