Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1135 · Visa fulltext
Förordning (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet
Departement: Finansdepartementet FPM
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:389
Rubrik: Förordning (2008:389) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2008-07-23
Ändring, SFS 2009:1416
Rubrik: Förordning (2009:1416) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet
Omfattning: ändr. 3, 14, 17 §§
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2010:322
Rubrik: Förordning (2010:322) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet
Omfattning: ändr. 3 §; ny 15 a §, rubr. närmast före 15 a §
Ikraft: 2010-06-04
Förarbeten: Jfr prop. 2009/10:132, bet. 2009/10:FiU34, rskr. 2009/10:229, EUTL302/2009 s1
CELEX-nr: 32009R1060
Ändring, SFS 2010:753
Rubrik: Förordning (2010:753) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet
Omfattning: ändr. 3, 11, 13, 14, 18 §§, rubr. närmast före 14 §; nya 14 a, 14 b §§
Ikraft: 2010-08-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL302/2009 s1
CELEX-nr: 32009R1060
Ändring, SFS 2011:263
Rubrik: Förordning (2011:263) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet
Omfattning: ändr. 3, 8 §§
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: EUTL302/2009 s1
CELEX-nr: 32009R1060
Ändring, SFS 2011:466
Rubrik: Förordning (2011:466) om ändring i förordning (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet
Omfattning: utgår genom 2011:757
Ikraft: 2011-11-01
Förarbeten: EUTL302/2009 s1
CELEX-nr: 32009R1060
Ändring, SFS 2011:757
Rubrik: Förordning (2011:757) om ändring i förordningen (2011:466) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet
Omfattning: ändr. 2011:466 utgår
Ändring, SFS 2011:758
Rubrik: Förordning (2011:758) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet
Omfattning: upph. 15 a §, rubr. närmast före 15 a §; ändr. 3, 7 §§, rubr. närmast före 14 §; nya 14 c, 14 d §§
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2011:1179
Rubrik: Förordning (2011:1179) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet
Omfattning: ändr. 1, 3, 5, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18 §§
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2012:383
Rubrik: Förordning (2012:383) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet
Omfattning: ändr. 18, 24 §§
Ikraft: 2012-07-01
Ändring, SFS 2012:738
Rubrik: Förordning (2012:738) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet
Omfattning: ändr. 3, 5, 14 a, 14 b, 14 c, 14 d, 18 §§
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2013:292
Rubrik: Förordning (2013:292) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet
Omfattning: ändr. 3, 9 §§
Ikraft: 2013-06-01
Förarbeten: EUTL201/2012 s1
CELEX-nr: 32012R0648
Ändring, SFS 2013:597
Rubrik: Förordning (2013:597) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet
Omfattning: ändr. 3, 10, 18 §§, rubr. närmast före 10 §
Ikraft: 2013-07-22
Ändring, SFS 2013:1110
Rubrik: Förordning (2013:1110) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet
Omfattning: ändr. 3, 14 §§
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2014:454
Rubrik: Förordning (2014:454) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet
Omfattning: ändr. 3 §; rubr. närmast före 15 §; ny 15 a §
Ikraft: 2014-07-01
Ändring, SFS 2014:502
Rubrik: Förordning (2014:502) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 5 §§
Ikraft: 2014-08-01
Ändring, SFS 2014:997
Rubrik: Förordning (2014:997) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2014-08-02
Ändring, SFS 2014:1394
Rubrik: Förordning (2014:1394) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:705
Rubrik: Förordning (2015:705) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet
Omfattning: ändr. 3, 13, 16 §§
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:1062
Rubrik: Förordning (2015:1062) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2016-04-01
Ändring, SFS 2016:77
Rubrik: Förordning (2016:77) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet
Omfattning: ändr. 3, 9 §§, rubr. närmast före 9 §
Ikraft: 2016-03-01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:735
Rubrik: Förordning (2016:735) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet
Omfattning: ändr. 3, 5, 19 §§, rubr. närmast före 16 §; ny 16 a §
Ikraft: 2016-07-01
Ändring, SFS 2016:1177
Rubrik: Förordning (2016:1177) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet
Omfattning: ändr. 3, 18 §§, rubr. närmast före 15 §; ny 15 b §
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2016:1329
Rubrik: Förordning (2016:1329) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet
Omfattning: ändr. 3, 13, 16, 18 §§
Ikraft: 2017-02-01
Ändring, SFS 2017:234
Rubrik: Förordning (2017:234) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2017-05-01
Ändring, SFS 2017:673
Rubrik: Förordning (2017:673) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet
Omfattning: ändr. 1, 3, 14 §§
Ikraft: 2017-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1191
Rubrik: Förordning (2017:1191) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet
Omfattning: upph. 7, 17 §§, rubr. närmast före 7, 17 §§; nuvarande 8, 9, 10 §§ betecknas 7, 8, 9 §§; ändr. 3, 4, 5, 6, den nya 7, 11, 12, 13, 14, 14 a, 14 b, 14 c, 14 d, 15 a, 16, 16 a, 18, 19, 20, 21, 22 §§, rubr. närmast före 6, rubr. närmast före 8, 9, 10 §§ sätts närmast före 7, 8, 9 §§; ny 10 §, rubr. närmast före 10 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1193
Rubrik: Förordning (2017:1193) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet
Omfattning: ändr. 6 §, rubr. närmast före 6 §
Ikraft: 2018-01-03
Ändring, SFS 2018:1028
Rubrik: Förordning (2018:1028) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1102
Rubrik: Förordning (2018:1102) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2018-07-21
Ändring, SFS 2018:1234
Rubrik: Förordning (2018:1234) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet
Omfattning: ändr. 3, 11, 12, 18 §§
Ikraft: 2018-10-01
Ändring, SFS 2018:2051
Rubrik: Förordning (2018:2051) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet
Omfattning: ändr. 3, 5, 6, 16, 18 §§, rubr. närmast före 6, 10, 16 §§; ny 9 a §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:294
Rubrik: Förordning (2019:294) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet
Omfattning: ändr. 3, 4, 20, 21, 22 §§, rubr. närmast före 16 §; ny 17 §
Ikraft: 2019-06-10
Ändring, SFS 2019:468
Rubrik: Förordning (2019:468) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet
Omfattning: ändr. 3, 4, 11, 20, 21, 22 §§
Ikraft: 2019-07-01
Ändring, SFS 2019:469
Rubrik: Förordning (2019:469) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2019-07-21
Ändring, SFS 2019:818
Rubrik: Förordning (2019:818) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet
Omfattning: ändr. 3, 7, 13 §§, rubr. närmast före 7 §
Ikraft: 2019-12-15