Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1077 · Visa fulltext
Förordning (2007:1077) med instruktion för Revisorsinspektionen
Departement: Justitiedepartementet DOM
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2009:97
Rubrik: Förordning (2009:97) om ändring i förordningen (2007:1077) med instruktion för Revisorsnämnden
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2009-03-15
Ändring, SFS 2010:1749
Rubrik: Förordning (2010:1749) om ändring i förordningen (2007:1077) med instruktion för Revisorsnämnden
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2012:818
Rubrik: Förordning (2012:818) om ändring i förordningen (2007:1077) med instruktion för Revisorsnämnden
Omfattning: nya 9, 10 §§, rubr. närmast före 9 §
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2013:223
Rubrik: Förordning (2013:223) om ändring i förordningen (2007:1077) med instruktion för Revisorsnämnden
Omfattning: ändr. 1, 5 §§
Ikraft: 2013-06-01
Ändring, SFS 2014:202
Rubrik: Förordning (2014:202) om ändring i förordningen (2007:1077) med instruktion för Revisorsnämnden
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2014-06-01
Ändring, SFS 2016:447
Rubrik: Förordning (2016:447) om ändring i förordningen (2007:1077) med instruktion för Revisorsnämnden
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 6, 8 §§; nya 1 a, 6 a, 7 a §§, rubr. närmast före 6 a §
Ikraft: 2016-07-02
Förarbeten: direktiv 2006/43/EG
Ändring, SFS 2016:1349
Rubrik: Förordning (2016:1349) om ändring i förordningen (2007:1077) med instruktion för Revisorsnämnden
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 1 a, 3, 6 a, 9, 10 §§
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Jfr prop. 2016/17:1, utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103
Ändring, SFS 2017:672
Rubrik: Förordning (2017:672) om ändring i förordningen (2007:1077) med instruktion för Revisorsinspektionen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2018-01-01