Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1041 · Visa fulltext
Förordning (2007:1041) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden
Departement: Finansdepartementet KO
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Upphävd: 2016-01-01
Ändring, SFS 2009:608
Rubrik: Förordning (2009:608) om ändring i förordningen (2007:1041) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden
Omfattning: ändr. 12, 16 §§; ny 11 a §
Ikraft: 2009-07-01
Ändring, SFS 2010:38
Rubrik: Förordning (2009:38) om ändring i förordningen (2007:1041) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2010-03-15
Ändring, SFS 2011:671
Rubrik: Förordning (2011:671) om ändring i förordningen (2007:1041) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2011:916
Rubrik: Förordning (2011:916) om ändring i förordningen (2007:1041) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2011-08-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL33/2009 s10
CELEX-nr: 32008L0122
Ändring, SFS 2015:739
Omfattning: upph.