Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1470 · Visa fulltext
Förordning (2007:1470) om yrkesförarkompetens
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 2008-01-15 överg.best.
Förarbeten: EUTL226/2003 s4, EGTL76/2002 s1
CELEX-nr: 32003L0059, 3200R0484
Ändring, SFS 2008:636
Rubrik: Förordning (2008:636) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens
Omfattning: ändr. 7 kap 1 §, 8 kap 2 §
Ikraft: 2008-10-01
Ändring, SFS 2008:729
Rubrik: Förordning (2008:729) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens
Omfattning: ändr. 3 kap 1 §, 4 kap 1 §, rubr. till 8 kap, bil.; ny 8 kap 4 §, rubr. närmast före 8 kap 1, 4 §§
Ikraft: 2008-09-10
Förarbeten: EGTL370/1985 s8, EUTL102/2006 s1
CELEX-nr: 31985R3821, 32006R0561
Ändring, SFS 2008:1172
Rubrik: Förordning (2008:1172) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §, 4 kap 1, 2, 3, 4, 5 §§, 5 kap 1, 4, 6 §§, 6 kap 1 §, 7 kap 1 §, 8 kap 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2010:159
Rubrik: Förordning (2010:159) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens
Omfattning: ändr. 2 kap. 6 §
Ikraft: 2010-04-01
Ändring, SFS 2010:784
Rubrik: Förordning (2010:784) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §, 5 kap. 6 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2010:1611
Rubrik: Förordning (2010:1611) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens
Omfattning: ändr. 8 kap. 4 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:526
Rubrik: Förordning (2011:526) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens
Omfattning: ändr. 2 kap. 6, 7 §§
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2012:9
Rubrik: Förordning (2012:9) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §, 4 kap. 1, 2 §§, 7 kap. 1 §, 8 kap. 2, 3 §§, bil.
Ikraft: 2013-01-19
Ändring, SFS 2014:785
Rubrik: Förordning (2014:785) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §, 5 kap. 3 §; ny 5 kap. 2 a §
Ikraft: 2014-09-01
Ändring, SFS 2020:302
Rubrik: Förordning (2020:302) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens
Omfattning: upph. 4 kap. 8 §, bil.; ändr. 2 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 3 kap. 1, 2 §§, 4 kap. 7 §, 5 kap. 2, 3 §§, 8 kap. 1 §, rubr. närmast före 2 kap. 1 §; nya 2 kap. 1 a, 1 b, 1 c §§, 3 kap. 3 §
Ikraft: 2020-05-23 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2003/59/EG