Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1268 · Visa fulltext
Officersförordning (2007:1268)
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:289
Rubrik: Förordning (2008:289) om ändring i officersförordningen (2007:1268)
Omfattning: upph. 22 §; ändr. 1, 2, 18, 19, 21 §§, bil., rubr. närmast före 21 §
Ikraft: 2008-07-01
Ändring, SFS 2010:653
Rubrik: Förordning (2010:653) om ändring i officersförordningen (2007:1268)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2010:1733
Rubrik: Förordning (2010:1733) om ändring i officersförordningen (2007:1268)
Omfattning: ändr. 13, 15 §§
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2018:664
Rubrik: Förordning (2018:664) om ändring i officersförordningen (2007:1268)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2019-04-01
Ändring, SFS 2018:1031
Rubrik: Förordning (2018:1031) om ändring i officersförordningen (2007:1268)
Omfattning: ny 22 §
Ikraft: 2018-07-01