Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:639 · Visa fulltext
Förordning (2006:639) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2006-09-01
Ändring, SFS 2008:1022
Rubrik: Förordning (2008:1022) om ändring i förordningen (2006:639) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2014:1225
Rubrik: Förordning (2014:1225) om ändring i förordningen (2006:639) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2019:1054
Rubrik: Förordning (2019:1054) om ändring i förordningen (2006:639) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap
Omfattning: ändr. 6 §, rubr. närmast före 6 §
Ikraft: 2020-01-01