Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:467 · Visa fulltext
Förordning (2006:467) om verkställighet av vårdnadsavgöranden
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1172
Rubrik: Förordning (2014:1172) om ändring i förordningen (2006:467) om verkställighet av vårdnadsavgöranden
Omfattning: upph. 14 §; ändr. 10, 11, 12, 13, 15 §§
Ikraft: 2015-01-01