Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:311 · Visa fulltext
Förordning (2006:311) om transport av farligt gods
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: EGTL319/1994 s7, EUTL365/2004 s25, EGTL235/1996 s25, EUTL365/2004 s24, EGTL249/1995 s35, EUTL367/2004 s23, EGTL138/1999 s20, EGTL149/2002 s28, EGTL145/1996 s10
CELEX-nr: 31994L0055, 32004L0111, 31996L0049, 32004L0110, 31995L0050, 32004L0112, 31999L0036, 32002L0050, 31996L0035
Ändring, SFS 2007:864
Rubrik: Förordning (2007:864) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:467
Rubrik: Förordning (2008:467) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 7, 10, 18 §§
Ikraft: 2008-07-01
Ändring, SFS 2008:1091
Rubrik: Förordning (2008:1091) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 2, 7, 10, 12, 14, 16, 19 §§
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: EUTL249/1995 s35, EUTL367/2004 s23
CELEX-nr: 31995L0050, 32004L0112
Ändring, SFS 2009:610
Rubrik: Förordning (2009:610) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 7, 8, 14, 16 §§
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: EUTL260/2008 s13, EGTL249/1995 s35, EUTL162/2008 s11
CELEX-nr: 32008L0068, 01995L0050, 32008L0054
Ändring, SFS 2009:691
Rubrik: Förordning (2009:691) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2009-08-01
Förarbeten: EUTL260/2008 s13, EGTL249/1995 s35, EUTL162/2008 s11
CELEX-nr: 32008L0068, 31995L0050, 32008L0054
Ändring, SFS 2010:657
Rubrik: Förordning (2010:657) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: EUTL260/2008 s13
CELEX-nr: 32008L0068
Ändring, SFS 2010:1076
Rubrik: Förordning (2010:1076) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2010-09-01
Ändring, SFS 2010:1838
Rubrik: Förordning (2010:1838) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2011-01-17
Ändring, SFS 2011:1013
Rubrik: Förordning (2011:1013) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 7, 9 14 §§
Ikraft: 2011-10-20 överg.best.
Förarbeten: EUTL218/2008 s30, EUTL165/2010 s1, EUTL162/2008 s11, EUTL260/2008 s13
CELEX-nr: 32008R0765, 32010L0035, 32008L0054, 32008L0068
Ändring, SFS 2013:544
Rubrik: Förordning (2013:544) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2014:1224
Rubrik: Förordning (2014:1224) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 7, 10, 17, 18 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:9
Rubrik: Förordning (2015:9) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2015-03-01
Ändring, SFS 2015:349
Rubrik: Förordning (2015:349) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2015-06-12
Ändring, SFS 2017:607
Rubrik: Förordning (2017:607) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2017-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:92
Rubrik: Förordning (2019:92) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods
Omfattning: ny 11 a §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraft: 2019-04-01