Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:263 · Visa fulltext
Lag (2006:263) om transport av farligt gods
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:51, bet. 2005/06:FöU3, rskr. 2005/06:170, EGTL319/1994 s7, EUTL365/2004 s25, EGTL235/1996 s25, EUTL365/2004 s24, EGTL249/1995 s35, EUTL367/2004 s23, EGTL145/1996 s10
CELEX-nr: 31994L0055, 32004L0111, 31996L0049, 32004L0110, 31995L0050, 32004L0112, 31996L0035
Ändring, SFS 2008:243
Rubrik: Lag (2008:243) om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:71, bet. 2007/08:FöU10, rskr. 2007/08:162
Ändring, SFS 2009:514
Rubrik: Lag (2009:514) om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2014:689
Rubrik: Lag (2014:689) om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2018:400
Rubrik: Lag (2018:400) om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2018-06-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:94, bet. 2017/18:FöU11, rskr. 2017/18:220
Ändring, SFS 2019:45
Rubrik: Lag (2019:45) om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130