Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:260 · Visa fulltext
Förordning (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt
Departement: Finansdepartementet OU
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2007:1101
Rubrik: Förordning (2007:1101) om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt
Omfattning: ändr. 1, 2, 4 §§, bil.
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:703
Rubrik: Förordning (2008:703) om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2008-09-01
Ändring, SFS 2008:943
Rubrik: Förordning (2008:943) om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2010:152
Rubrik: Förordning (2010:152) om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2010-04-01
Ändring, SFS 2010:634
Rubrik: Förordning (2010:634) om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2010-07-15
Ändring, SFS 2012:719
Rubrik: Förordning (2012:719) om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2014:1296
Rubrik: Förordning (2014:1296) om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2016:1168
Rubrik: Förordning (2016:1168) om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt
Omfattning: ändr. 1, 2, 4 §§
Ikraft: 2017-01-01