Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:1166 · Visa fulltext
Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 2006-12-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL165/2004 s1
CELEX-nr: 32004R0882
Ändring, SFS 2008:1056
Rubrik: Förordning (2008:1056) om ändring i förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel
Omfattning: ändr. 3, 7, 11 §§
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: EUTL165/2004 s1
CELEX-nr: 32004R0882
Ändring, SFS 2009:30
Rubrik: Förordning (2009:30) om ändring i förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2009-03-01
Förarbeten: EUTL165/2004 s1
CELEX-nr: 32004R0882
Ändring, SFS 2009:922
Rubrik: Förordning (2009:922) om ändring i förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2009:1465
Rubrik: Förordning (2009:1465) om ändring i förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel
Omfattning: nuvarande 19, 20, 21 §§ betecknas 21, 22, 23 §§; ändr. författningsrubr., 1, 2, 3 §§, den nya 23 §, rubr. närmast före 13, 21 §§, rubr. närmast före 19, 20 21 §§ sätts närmast före de nya 21, 22, 23 §§; nya 19, 20 §§, rubr. närmast före 19, 20 §§
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: EUTL165/2004 s1
CELEX-nr: 32004R0882
Ändring, SFS 2010:1873
Rubrik: Förordning (2010:1873) om ändring i förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter;
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2013:679
Rubrik: Förordning (2013:679) om ändring i förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter
Omfattning: ändr. 11, 13 §§
Ikraft: 2013-08-01
Förarbeten: EUTL299/2007, s1
CELEX-nr: 32007R1234
Ändring, SFS 2013:1060
Rubrik: Förordning (2013:1060) om ändring i förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 8, 11, 23 §§; ny 20 a §, rubr. närmast före 20 a §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: EUTL165/2004 s1, EUTL299/2007 s1
CELEX-nr: 32004R0882, 32007R1234
Ändring, SFS 2017:1178
Rubrik: Förordning (2017:1178) om ändring i förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2019:708
Rubrik: Förordning (2019:708) om ändring i förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter
Omfattning: upph. 8 §; ändr. 3, 7, 11, 12, 15 §§, rubr. närmast före 11 §; nya 3 a, 11 a, 11 b, 12 a, 12 b, 15 a §§, rubr. närmast före 12 §
Ikraft: 2019-12-14