Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:1051 · Visa fulltext
Förordning (2006:1051) om redovisning och revision av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED E
Ikraft: 2006-09-01
Förarbeten: EUTL176/2003 s57
CELEX-nr: 32004L0055
Ändring, SFS 2007:588
Rubrik: Förordning (2007:588) om ändring i förordningen (2006:1051) om redovisning och revision av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2007-11-01
Ändring, SFS 2007:1325
Rubrik: Förordning (2007:1325) om ändring i förordningen (2006:1051) om redovisning och revision av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning
Omfattning: ändr. 8, 15, 16, 17, 18, 19 §§
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2010:1730
Rubrik: Förordning (2010:1730) om ändring i förordningen (2006:1051) om redovisning och revision av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2015:831
Rubrik: Förordning (2015:831) om ändring i förordningen (2006:1051) om redovisning och revision av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2016-01-01