Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:985 · Visa fulltext
Förordning (2005:985) med instruktion för Kriminalvården
Departement: Justitiedepartementet KRIM
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Upphävd: 2008-01-01
Ändring, SFS 2006:1485
Rubrik: Förordning (2006:1485) om ändring i förordningen (2005:985) med instruktion för Kriminalvården
Omfattning: upph. 14, 15, 16, 17 §§, rubr. närmast före 14 §; ändr. 8 §; ny 8 a §, rubr. närmast före 8 a §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1172
Omfattning: upph.