Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:765 · Visa fulltext
Förordning (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2005-12-15 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1136
Rubrik: Förordning (2007:1136) om ändring i förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 9, 10, 12, 13 §§; nya 8 a, 12 a, 15 §§, rubr. närmast före 15 §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:727
Rubrik: Förordning (2009:727) om ändring i förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter
Omfattning: ändr. 4, 8, 12 §§
Ikraft: 2009-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1300
Rubrik: Förordning (2009:1300) om ändring i förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter
Omfattning: ändr. 9, 10, 12, 12 a, 13, 15 §§, rubr. närmast före 13 §; ny 13 a §
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1725
Rubrik: Förordning (2010:1725) om ändring i förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2020:393
Rubrik: Förordning (2020:393) om ändring i förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2020-07-01