Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:716 · Visa fulltext
Utlänningslag (2005:716)
Departement: Justitiedepartementet L7
Ikraft: 2006-03-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:170 och 172, bet. 2004/05:SfU17 och 18, rskr. 2005/06:1 och 2, EGTP056/1964 s850, EUTL158/2004 s77, EGTL149/2001 s34, EGTL187/2001 s45, EGTL212/2001 s12, EGTL328/2002 s17, EUTL31/2003 s18, EUTL50/2003 s1
CELEX-nr: 31964L0221, 32004L0038, 32001L0040, 32001L0051, 32001L0055, 32002L0090, 32003L0009, 32003R0343
Ändring, SFS 2005:763
Rubrik: Lag (2005:763) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. p 3 övergångsbest.
Förarbeten: Bet. 2005/06:SfU5, rskr. 2005/06:10
Ändring, SFS 2005:1239
Rubrik: Lag (2005:1239) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 4 kap 1, 2 §§, 5 kap 1 §
Förarbeten: Prop. 2005/06:6, bet. 2005/06:SfU4, rskr. 2005/06:71
Ändring, SFS 2006:219
Rubrik: Lag (2006:219) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 3, 3 a, 3 b, 3 c, 4, 8 §§, 5 kap 23 §, 7 kap 9 §, 8 kap 1, 2, 3, 12, 19 §§, 12 kap 15, 17 §§, 13 kap 9, 10 §§, 14 kap 3 §,17 kap 1 §, 18 kap 1 §, rubr. närmast före 13 kap 10 §; nya 3 a kap, 5a kap, 1 kap 3 a, 3 b, 3 c §§, 2 kap 3 a §, 5 kap 2 a, 16 a §§, 8 kap 7 a, 17 a, 20 a §§, 12 kap 13 a §, rubr. närmast före 1 kap 3 a, 3 b, 3 c §§, 2 kap 3 a §, 5 kap 16 a §, 8 kap 7 a §
Ikraft: 2006-04-30
Förarbeten: Prop. 2005/06:77, bet. 2005/06:SfU9, rskr. 2005/06:91, EUTL158/2004 s77, EUTL197/2005 s34, EUTL16/2004 s44
CELEX-nr: 32004L0038, 32004L0038R[2], 32003L0109
Ändring, SFS 2006:220
Rubrik: Lag (2006:220) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 5 kap 3, 8, 16, 17, 18 §§, 7 kap 3 §, rubr. närmast före 5 kap 1 §; nya 5 kap 3 a, 17 a, 17 b §§, 13 kap 15, 16 §§, 14 kap 8 a §, rubr. närmast före 13 kap 15 §
Ikraft: 2006-04-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:72, bet. 2005/06:SfU8, rskr. 2005/06:190, EUTL251/2003 s12
CELEX-nr: 32003L0086
Ändring, SFS 2006:447
Rubrik: Lag (2006:447) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 14 kap 14 §, 19 kap 6, 7 §§, rubr. närmast före 14 kap 14 §, 19 kap 5 §; nya 7 kap 7 a §, 9 kap 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 3 e, 3 f §§, 19 kap 5 a, 8 §§, rubr. närmast före 9 kap 3 a §
Ikraft: 2006-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:129, bet. 2005/06:SfU14, rskr. 2005/06:280, EUTL261/2004 s24, EUTL375/2004 s12
CELEX-nr: 32004L0082, 32004L0114
Ändring, SFS 2006:448
Rubrik: Lag (2006:448) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 3 a kap 12 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Bet. 2005/06:SfU14, rskr. 2005/06:280
Ändring, SFS 2006:946
Rubrik: Lag (2006:946) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §, 7 kap 6 §, 8 kap 1 §, 20 kap 7, 8 §§
Ikraft: 2008-12-12
Förarbeten: Prop. 2005/06:194, bet. 2005/06:JuU38 och SfU18, rskr. 2005/06:300 och 358
Ändring, SFS 2007:322
Rubrik: Lag (2007:322) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 5 kap 15 §, 14 kap 4 §; ny 7 kap 7 b §
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:53, bet. 2006/07:SfU7, rskr. 2006/07:150, EUTL261/2004 s19
CELEX-nr: 32004L0081
Ändring, SFS 2008:291
Rubrik: Lag (2008:291) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 5 kap 23 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:74, bet. 2007/08:UbU14, rskr. 2007/08:183, EUTL289/2005 s15
CELEX-nr: 32005L0071
Ändring, SFS 2008:884
Rubrik: Lag (2008:884) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 5 kap 5, 10, 18, 23 §§, 6 kap 2 §, 7 kap 3 §; nya 5 kap 15 a §, 6 kap 2 a § , 12 kap 12 a §
Ikraft: 2008-12-15
Förarbeten: Prop. 2007/08:147, bet. 2008/09:SfU3, rskr. 2008/09:37
Ändring, SFS 2008:974
Rubrik: Lag (2008:974) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ny 17 kap 3 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:160, bet. 2008/09:KU2, rskr. 2008/09:28
Ändring, SFS 2008:1093
Omfattning: ikrafttr. av 2006:946
Ändring, SFS 2009:16
Rubrik: Lag (2009:16) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 20 kap. 2 §
Ikraft: 2009-04-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:51, bet. 2008/09:SfU7, rskr. 2008/09:137
Ändring, SFS 2009:845
Rubrik: Lag (2009:845) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 16 kap. 1, 2 §§
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2009:1013
Rubrik: Lag (2009:1013) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 17 kap. 3 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4
Ändring, SFS 2009:1542
Rubrik: Lag (2009:1542) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: upph. 5 kap. 26 §, 14 kap. 12, 13 §§, 16 kap. 7 §; ändr. 1 kap. 1, 3, 7, 12 §§, 4 kap. 1, 2, 3, 5, 6 §§, 5 kap. 1, 3, 3 a, 15 a, 18, 20, 21, 24, 25 §§, 5 a kap. 4 §, 6 kap. 6 §, 7 kap. 7 §, 8 kap. 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21 §§, 9 kap. 8 §, 10 kap. 11, 13, 14, 15, 16 §§, 11 kap. 5 §, 12 kap. 3, 4, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 §§, 13 kap. 1 §, 14 kap. 5, 6, 9, 11 §§, 15 kap. 3 §, 16 kap. 1, 6, 8, 11 §§, 18 kap. 1 §, 20 kap. 2 §, 21 kap. 2, 5 §§, 22 kap. 2 §, rubr. till 4 kap., 14 kap., rubr. närmast före 4 kap. 3, 5, 6 §§, 5 kap. 1 §, 14 kap. 6, 9 §§; nya 1 kap. 14 §, 4 kap. 2 a, 2 b, 2 c, 3 a, 3 b, 3 c, 5 a, 5 b, 5 c §§, 5 kap. 1 a, 1 b, 1 c §§, 12 kap. 8 a, 19 a §§, 13 kap. 9 a §, 14 kap. 14 a §, 18 kap. 1 a §, rubr. närmast före 4 kap. 5 b §, 5 kap. 2 a §, 12 kap. 8 a §, 14 kap. 14 a §
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:31, bet. 2009/10:SfU8, rskr. 2009/10:133, EUTL204/2005 s24, EUTL326/2005 s13
CELEX-nr: 32004L0083, 32004L0083R[2], 32005L0085
Ändring, SFS 2010:175
Rubrik: Lag (2010:175) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: nya 5 kap. 3 b, 3 c, 3 d, 3 e, 27 §§
Ikraft: 2010-04-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:77, bet. 2009/10:SfU12, rskr. 2009/10:202
Ändring, SFS 2010:381
Rubrik: Lag (2010:381) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 7 kap. 5 §
Ikraft: 2013-04-09
Förarbeten: Prop. 2009/10:86, bet 2009/10:JuU20, rskr. 2009/10:233, EUTL381/2006 s4
CELEX-nr: 32006R1987
Ändring, SFS 2010:440
Rubrik: Lag (2010:440) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 5 kap. 18 §, 12 kap. 18 §
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:137, bet. 2009/10:SfU18, rskr. 2009/10:284
Ändring, SFS 2010:533
Rubrik: Lag (2010:533 ) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: nuvarande 5 kap. 16 a § betecknas 5 kap. 16 b §, rubr. närmast före 5 kap. 16 a § sätts närmast före 5 kap. 16 b §; nya 5 kap. 15 b, 16 a §§, 7 kap. 7 c §, 14 kap. 4 a §
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:190, bet. 2009/10:SfU19, rskr. 2009/10:30
Ändring, SFS 2010:627
Rubrik: Lag (2010:627) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 11 kap. 2 §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317
Ändring, SFS 2010:1296
Rubrik: Lag (2010:1296) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 20 kap. 12 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:1406
Rubrik: Lag (2010:1406) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 14 kap. 9 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Ändring, SFS 2011:705
Rubrik: Lag (2011:705) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: upph. 3 kap. 2, 3 §§; ändr. 2 kap. 3 §, 3 kap. 1, 4, 5, 6 §§, 7 kap. 1, 2, 8 §§, 13 kap. 10 §, 14 kap. 3 §, 16 kap. 1 §, rubr. närmast före 1 kap. 4 §; nya 1 kap. 4 a §, 14 kap. 5 a §, rubr. närmast före 14 kap. 5 a §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:121, bet. 2010/11:SfU9, rskr. 2010/11:278, EUTL243/2009 s1
CELEX-nr: 32009R0810
Ändring, SFS 2011:709
Rubrik: Lag (2011:709) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 9 kap. 1, 9 §§; nya 9 kap. 8 a, 8 b §§
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:123, bet. 2010/11:SfU8, rskr. 2010/11:277, EGTL157/2002 s1
CELEX-nr: 32002R1030
Ändring, SFS 2011:1209
Rubrik: Lag (2011:1209) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 5 kap. 1 c §, 7 kap. 6 §, 8 kap. 1 §, 20 kap. 7, 8 §§
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:159, bet. 2011/12:JuU3, rskr. 2011/12:43
Ändring, SFS 2011:1506
Rubrik: Förordning (2011:1506) om ikraftträdande av lagen (2011:1209) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ikrafttr. av 2011:1209
Ändring, SFS 2012:129
Rubrik: Lag (2012:129) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 8 kap. 19, 20, 20 a §§, 10 kap. 1, 2, 4, 9, 20 §§, 11 kap. 1, 2, 3 §§, 12 kap. 15 §, 13 kap. 10 §; nya 1 kap. 15 §, 8 kap. 18 a, 18 b, 19 a §§, 12 kap. 3 a, 14 a, 14 b, 15 a §§, 14 kap. 7 a §, rubr. närmast före 12 kap. 14 a, 14 b §§, 14 kap. 7 a §
Ikraft: 2012-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:60, bet. 2011/12:SfU6, rskr. 2011/12:164, EUTL348/2008 s98
CELEX-nr: 32008L0115
Ändring, SFS 2012:322
Rubrik: Lag (2012:322) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: nuvarande 5 kap. 16 b § betecknas 5 kap. 16 c §; rubr. närmast före 5 kap. 16 b § sätts närmast före 5 kap. 16 c §; nya 5 kap. 15 c, 16 b §§, 7 kap. 7 d §, 14 kap. 4 b §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:85, bet. 2011/12:CU23, rskr. 2011/12:219
Ändring, SFS 2012:828
Rubrik: Förordning (2012:828) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Sveriges tillträde till den i Haag den 19 oktober 1996 dagtecknade konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn (1996 års Haagkonvention)
Omfattning: ikrafttr. av 2012:322
Ändring, SFS 2013:107
Rubrik: Lag (2013:107) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 16 kap. 10 §; nya 16 kap. 12 a, 12 b §§
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Ändring, SFS 2013:129
Rubrik: Förordning (2013:129) om ikraftträdande av lagen (2010:381) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ikrafttr. av 2010:381
Ändring, SFS 2013:606
Rubrik: Lag (2013:606) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 7 §§, 2 kap. 3 §, 5 kap. 5 §, 5 a kap. 5, 6 §§, 6 kap. 4 §, 13 kap. 10 §, 14 kap. 3 §; nytt 6 a kap., nya 2 kap. 7 a §, 5 kap. 18 a §, 5 a kap. 1 a §, 23 kap. 2 a §, rubr. närmast före 2 kap. 7 a §
Ikraft: 2013-08-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:148, bet. 2012/13:SfU13, rskr. 2012/13:275, EUTL155/2009 s17
CELEX-nr: 32009L0050
Ändring, SFS 2013:646
Rubrik: Lag (2013:646) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 5 kap. 18 §, 12 kap. 12 a §, 20 kap. 5, 12, 13 §§, 23 kap. 1 §; nya 5 kap. 15 d §, 12 kap. 12 b, 13 b §§, 20 kap. 12 a, 15, 16, 17 §§, rubr. närmast före 12 kap. 13 b §, 20 kap. 15 §
Ikraft: 2013-08-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:125, bet. 2012/13:SfU8, rskr. 2012/13:274, EUTL168/2009 s24
CELEX-nr: 32009L0052
Ändring, SFS 2013:648
Rubrik: Lag (2013:648) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: upph. 10 kap. 15 §, 18 kap. 2 §; ändr. 5 kap. 18, 20, 21 §§, 6 kap. 6 §, 8 kap. 14 §, 10 kap. 11, 16 §§, 12 kap. 11, 13, 17, 19 a, 20, 22 §§, 13 kap. 10 §, 14 kap. 3, 5, 9 §§, 16 kap. 6, 11 §§, 17 kap. 1 §, rubr. till 14 kap.; nya 12 kap. 16 a, 16 b, 16 c, 16 d §§
Ikraft: 2013-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:151, bet. 2012/13:SfU9, rskr. 2012/13:276
Ändring, SFS 2014:198
Rubrik: Lag (2014:198) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: upph. 8 kap., 1 kap. 3 c §, rubr. närmast före 1 kap. 3 c §, 5 kap. 2 a, 16 c §§; nuvarande 5 kap. 2 a, 16 c §§ betecknas 2 b, 2 c §§, nuvarande 5 a kap. 7 § betecknas 5 a kap. 8 §; ändr. 1 kap. 1, 3 b, 7, 14 §§, 2 kap. 3, 4, 5, 8, 9 §§, 3 a kap. 2, 4, 10, 11, 13, 14 §§, 5 kap. den nya 2 c §, 17, 18, 21, 23 §§, 5 a kap. 1, 1 a, 4 §§, 6 kap. 1, 6 §§, 7 kap. 9 §, 10 kap. 1, 2, 7 §§, 12 kap. 4, 6, 7, 8 a, 10, 23 §§, 13 kap. 9, 10 §§, 14 kap. 3, 5 a, 11 §§, 16 kap. 5 §, 17 kap. 1 §, 18 kap. 1 §, 20 kap. 2 §, 21 kap. 9 §, 22 kap. 5 §, rubr. närmast före 3 a kap. 10 §, rubr. till 5 a kap.
Ikraft: 2014-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:81, prop. 2013/14:82, prop. 2013/14:83, bet.2013/14:SfU9, bet. 2013/14:SfU11, bet. 2013/14:SfU12, rskr. 2013/14:191, rskr. 2013/14:192, rskr. 2013/14:193, EUTL158/2004 s77, EUTL132/2011 s1, EUTL105/2006 s1
CELEX-nr: 32004L0038, 32011L0051, 32006R0562
Ändring, SFS 2014:433
Rubrik: Lag (2014:433) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 5 kap. 6 §, 12 kap. 18 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:216, bet. 2013/14:SfU21, rskr. 2013/14:295
Ändring, SFS 2014:655
Rubrik: Lag (2014:655) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 5 kap. 15 b, 16 a §§, 7 kap. 7 c §, 8 kap. 17, 23 §§, 9 kap. 1, 3 a, 3 b, 3 c, 3 f, 4, 6, 7, 8, 9, 10 §§, 10 kap. 8, 13, 14, 17, 19 §§, 11 kap. 11 §, 12 kap. 4, 5, 6, 13 a, 14, 14 b 17 §§, 13 kap. 5 §, 14 kap. 2, 4 a, 7, 7 a, 8, 9, 14 §§, 15 kap. 2 §, 16 kap. 9 §, 17 kap. 1 §, 18 kap. 1 §, 19 kap. 7, 8 §§, 20 kap. 16 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:776
Rubrik: Lag (2014:776) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 23 kap. 1 §; ny 7 kap. 7 e §
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:227, bet. 2013/14:SfU19, rskr. 2013/14:338
Ändring, SFS 2014:777
Rubrik: Lag (2014:777) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. att 5 kap. 5, 15 a, 23 §§, 6 kap. 2 a §, 7 kap. 7 § , rubr. närmast före 5 kap. 5 §
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:213, bet. 2013/14:SfU13, rskr. 2013/14:337
Ändring, SFS 2014:778
Rubrik: Lag (2014:778) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 5 kap. 3 a, 18 §§, 12 kap. 18 §, 13 kap. 15, 16 §§; nya 2 kap. 1 a §, 14 kap. 6 a §, rubr. närmast före 14 kap. 6 a §
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:217, bet. 2013/14:SfU22, rskr. 2013/14:339, EUTL337/2011 s9
CELEX-nr: 32011L0095
Ändring, SFS 2014:792
Rubrik: Lag (2014:792) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 1 kap. 9 §, 5 kap. 1 b §
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:197, bet. 2013/14:SfU20, rskr. 2013/14:340, EUTL180/2013 s31, EUTL50/2003 s1
CELEX-nr: 32013R0604, 32003R0343
Ändring, SFS 2014:1400
Rubrik: Lag (2014:1400) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1, 2, 2 a, 5, 5 a §§, 5 kap. 1, 3, 18 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:248, bet. 2014/15:SfU5, rskr. 2014/15:27, direktiv 2011/95/EU
Ändring, SFS 2015:91
Rubrik: Lag (2015:91) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 5 kap. 8 §, 9 kap. 1, 2, 11 §§, 14 kap. 2 §, 16 kap. 9 §, 20 kap. 4 §, rubr. närmast före 9 kap. 1 §; nya 1 kap. 16 §, 9 kap. 8 c §
Ikraft: 2015-04-15
Förarbeten: Prop. 2014/15:32, bet. 2014/15:SfU7, rskr 2014/15:114
Ändring, SFS 2016:632
Rubrik: Lag (2016:632) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 8 kap. 2 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:147, bet. 2015/16:SfU17, rskr. 2015/16:260
Ändring, SFS 2016:753
Rubrik: Lag (2016:753) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 a §, 5 kap. 1, 3, 3 a, 3 b, 6, 8, 16, 17 a, 18 §§, 12 kap. 18, 19, 19 a §§; ny 1 kap. 1 a §
Ikraft: 2016-07-20
Förarbeten: Prop. 2015/16:174, bet. 2015/16:SfU16, rskr. 2015/16:303
Ändring, SFS 2016:875
Rubrik: Lag (2016:875) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 8 kap. 2, 17 §§
Ikraft: 2016-10-15
Förarbeten: Bet. 2016/17:SfU5, rskr. 2016/17:2
Ändring, SFS 2016:1243
Rubrik: Lag (2016:1243) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: nuvarande 12 kap. 19 a § betecknas 12 kap. 19 b §; ändr. 1 kap. 7 §, 8 kap. 19 §, 12 kap. 6, 7, 8 a, 10, 13, 19 §§, 13 kap. 1 §, 14 kap. 5 §, 18 kap. 1, 1 a §§, rubr. närmast före 12 kap. 10 §; ny 12 kap. 8 b, 19 a §§
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:17, bet. 2016/17:SfU6, rskr 2016/17:78, direktiv 2013/32/EU
Ändring, SFS 2017:22
Rubrik: Lag (2017:22) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 5 a kap. 1, 4 §§, 8 kap. 21, 22 §§, rubr. närmast före 21 §, 12 kap. 14 b, 15, 15 a §§, 14 kap. 7 a §, 16 kap. 6 §; ny 8 kap. 6 a §, rubr. närmast före 8 kap. 6 a §
Ikraft: 2017-03-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:61, bet. 2016/17:SfU8, rskr 2016/17:142, direktiv 2008/115/EG
Ändring, SFS 2017:123
Rubrik: Lag (2017:123) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 10 kap. 19 §, rubr. närmast före 10 kap. 18 §; nya 10 kap. 19 a, 19 b, 19 c §§
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149
Ändring, SFS 2017:258
Rubrik: Lag (2017:258) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: nya 13 kap. 17, 18 §§, 14 kap. 8 b §, rubr. närmast före 13 kap. 17 §, 14 kap. 8 b §
Ikraft: 2017-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:121, bet. 2016/17:SfU18, rskr. 2016/17:204
Ändring, SFS 2017:356
Rubrik: Lag (2017:356) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 5 kap. 3 a, 8, 11, 16, 17 a, 18 §§
Ikraft: 2017-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:133, bet. 2016/17:SfU19, rskr. 2016/17:239
Ändring, SFS 2017:523
Rubrik: Lag (2017:523) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 12 kap. 13 §; ny 12 kap. 9 a §, rubr. närmast före 12 kap. 9 a §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:150, bet. 2016/17:SfU21, rskr. 2016/17:282
Ändring, SFS 2017:906
Rubrik: Lag (2017:906) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 10 kap. 2, 13, 20 §§, 12 kap. 14 §; nya 9 kap. 12, 13 §§, rubr. närmast före 9 kap. 12, 13 §§
Ikraft: 2017-11-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:191, bet. 2017/18:SfU5, rskr. 2017/18:7
Ändring, SFS 2017:1093
Rubrik: Lag (2017:1093) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 7 kap. 7 e §
Ikraft: 2017-12-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:212, bet. 2017/18:SfU7, rskr. 2017/18:41
Ändring, SFS 2018:30
Rubrik: Lag (2018:30) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: nuvarande 9 kap. 8 c § betecknas 9 kap. 8 d §; ändr. 1 kap. 16 §, den nya 9 kap. 8 d §; ny 9 kap. 8 c §
Ikraft: 2018-03-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:35, bet. 2017/18:JuU7, rskr. 2017/18:144
Ändring, SFS 2018:67
Rubrik: Lag (2018:67) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 7 a, 8 a §§, 5 kap. 5, 18 a §§, rubr. närmast före 2 kap. 7 a §; ny 6 kap. 2 b §, nytt 6 b kap.
Ikraft: 2018-03-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:34, bet. 2017/18:SfU10, rskr. 2017/18:156, direktiv 2014/66/EU
Ändring, SFS 2018:319
Rubrik: Lag (2018:319) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 7 a §, 5 kap. 5, 18 a §§, 6 kap. 2 b §, 9 kap. 8 a §; nytt 6 c kap.
Ikraft: 2018-06-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:108, bet. 2017/18:SfU21, rskr. 2017/18:252, direktiv 2014/36/EU
Ändring, SFS 2018:419
Rubrik: Lag (2018:419) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 16 kap. 3 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:88, bet. 2017/18:JuU27, rskr. 2017/18:256
Ändring, SFS 2018:739
Rubrik: Lag (2018:739) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 20 kap. 12, 12 a §§; nya 9 kap. 14, 15, 16 §§, rubr. närmast före 9 kap. 14 §
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:176, bet. 2017/18:SfU26, rskr. 2017/18:348, direktiv 2009/52/EG
Ändring, SFS 2018:822
Rubrik: Lag (2018:822) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 13 kap. 9, 13 §§, 14 kap. 8 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1294
Rubrik: Lag (2018:1294) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 5 kap. 3 §
Ikraft: 2018-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:121, bet. 2017/18:CU14, rskr. 2017/18:372
Ändring, SFS 2018:1963
Rubrik: Lag (2018:1963) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 16 kap. 3 §; ny 16 kap. 3 a §
Ikraft: 2019-03-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:279, bet. 2018/19:JuU5, rskr. 2018/19:40
Ändring, SFS 2019:44
Rubrik: Lag (2019:44) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 9 kap. 9 §
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130
Ändring, SFS 2019:180
Rubrik: Lag (2019:180) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: upph. 9 kap. 3 e §
Ikraft: 2019-05-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:37, bet. 2018/19:JuU18, rskr 2018/19:159
Ändring, SFS 2019:462
Rubrik: Lag (2019:462) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: nuvarande 6 kap. 8 § betecknas 6 kap. 9 §; ändr. 5 kap. 23 §, 5 a kap. 1 §; ny 6 kap. 8 §
Ikraft: 2019-07-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:119, bet. 2018/19:SfU25, rskr. 2018/19:260, direktiv 2003/109/EG
Ändring, SFS 2019:486
Rubrik: Lag (2019:486) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 a §, 5 kap. 1, 3, 3 a, 3 b, 6, 8, 11, 16, 17 a, 18 §§, 12 kap. 18, 19, 19 b §§
Ikraft: 2019-07-20
Förarbeten: Prop. 2018/19:128, bet. 2018/19:SfU26, rskr. 2018/19:295
Ändring, SFS 2019:487
Rubrik: Lag (2019:487) om ändring i lagen (2017:356) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 5 kap. 18 §, ikrafttr. i 2017:356
Förarbeten: Prop. 2018/19:128, bet. 2018/19:SfU26, rskr. 2018/19:295