Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:395 · Visa fulltext
Lag (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:132, bet. 2004/05:TU15, rskr. 2004/05:265, EGTL80/2002 s35, EGTL370/1985 s1
CELEX-nr: 32002L0015, 31985R3820
Ändring, SFS 2007:92
Rubrik: Lag (2007:92) om ändring i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete
Omfattning: ändr. 1, 12, 15, 17, 18 §§
Ikraft: 2007-04-11
Förarbeten: Prop. 2006/07:42, bet. 2006/07:TU10, rskr. 2006/07:116, EUTL102/2006 s1
CELEX-nr: 32006R0561
Ändring, SFS 2008:299
Rubrik: Lag (2008:299) om ändring i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:62, bet. 2007/08:AU8, rskr. 2007/08:195
Ändring, SFS 2010:1293
Rubrik: Lag (2010:1293) om ändring i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:1570
Rubrik: Lag (2010:1570) om ändring i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete
Omfattning: ändr. 6, 8, 21, 22, 23, 24, 26, 32, 33 §§; ny 33 §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59
Ändring, SFS 2012:229
Rubrik: Lag (2012:229) om ändring i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete
Omfattning: ändr. 1, 10, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 25 §§; nya 1 a, 1 b, 26 a §§
Ikraft: 2012-06-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:69, bet. 2011/12:TU11, rskr. 2011/12:196, EGTL80/2002 s35
CELEX-nr: 32002L0015
Ändring, SFS 2014:739
Rubrik: Lag (2014:739) om ändring i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262