Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:323 · Visa fulltext
Förordning (2005:323) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2005-07-01
Ändring, SFS 2009:104
Rubrik: Förordning (2009:104) om ändring i förordningen (2005:323) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
Omfattning: nuvarande 3 § betecknas 4 §; ny 3 §
Ikraft: 2009-04-01
Ändring, SFS 2014:1168
Rubrik: Förordning (2014:1168) om ändring i förordningen (2005:323) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:56
Rubrik: Förordning (2015:56) om ändring i förordningen (2005:323) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2015-04-01
Ändring, SFS 2018:1945
Rubrik: Förordning (2018:1945) om ändring i förordningen (2005:323) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2019-01-01