Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:1086 · Visa fulltext
Förordning (2005:1086) om upphävande av Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd Behörighet att förskriva kostnadsfria förbrukningsariklar samt om beskattenhet av kostnadsfria förbruktningsariklar, m.m. (SOSFS 1994:22)
Departement: Socialdepartementet