Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:1063 · Visa fulltext
Förordning (2005:1063) om rättsintyg i anledning av brott
Departement: Justitiedepartementet Å
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2014:1170
Rubrik: Förordning (2014:1170) om ändring i förordningen (2005:1063) om rättsintyg i anledning av brott
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2015-01-01